facebook

 

Eigen ontwerp.

Heeft u een eigen ontwerp of idee  kom dan even langs in onze studio . Breng zoveel mogelijk zelf info mee zoals  foto,s of voorbeelden op stick /telefoon of uitgeprinte stukken dan weten wij wat u in gedachten heeft en is het makkelijker om vanuit daar samen met u verder te kijken Eddie maakt geen plaatjes wat u meebrengt na soms kan er wel een soort gelijk iets gemaakt worden maar het meeste wat we hier doen is Custom werk dat houd in eigen ontwerpen vaak special voor iemand gemaakt .    ook hoort u meteen wat de kosten zullen zijn.Bij grotere tattoo’s  hebben we het over meerdere sessie’s en dan zal er ook met een uurtarief gewerkt worden. wilt u een ontwerp/schets laten maken vragen wij hiervoor 50 euro dit wordt omgezet naar een aanbetaling als u een afspraak maakt .
Om een afspraak te maken voor een Tattoo moet u altyd persoonlijk langs komen in onze studio wij doen dat niet telefonisch of via de mail !!!
Dit omdat u bij het maken van een afspraak een aanbetaling moet doen ivm de tijd die er voor u gereserveerd wordt.Als u wegens omstandigheden bent verhinderd  kunt u 24 uur van te voren u afspraak kosteloos verzetten doet u dit niet op tijd vervalt de aanbetaling. Indien nodig kunt u de tattoo binnen 3 mnd kosteloos  laten bijwerken.
 
Wij zetten geen tattoo,s met verwerking van as dit ivm dan de inkt niet meer 100 % steriel is en de GGD dit wel van ons verwacht .
 
 
 Gedragscode en leeftijden Tattoo .

Naast persoonlijke hygiëne zijn een aantal gedragsregels van belang:

  • Cliënten voor een tatoeage moeten minimaal 16 jaar of ouder zijn.
  • Cliënten tussen de  16 en 18 jaar moeten tijdens het zetten van de tatoeage worden vergezeld van hun wettige vertegenwoordiger.
  • Cliënten tussen de 16 en 18  komen niet in aanmerking voor een tatoeage op het Hoofd of de Hals/ Nek  -Pols en Hand ook niet als ze begeleid worden door hun wettige vertegenwoordiger.
  • Wij vragen  altijd naar een legitimatiebewijs als wij twijfelen aan de leeftijd van een cliënt.   
  •  iedere cliënt moet bij ons een toestemmingsformulier invullen.
  • Op het toestemmingsformulier geeft de cliënt aan dat hij/zij is geïnformeerd en toestemming geeft voor het aanbrengen van een tatoeage.
  • Bij cliënten tussen de 16 en 18 jaar dient het toestemmingsformulier door de wettige vertegenwoordiger te worden ingevuld en ondertekend. De wettige vertegenwoordiger moet zich legitimeren en het nummer van het legitimatiebewijs moet op het toestemmingsformulier worden genoteerd.
  • Als een cliënt het toestemmingsformulier niet heeft ingevuld en ondertekend mag bij de cliënt geen tatoeage worden aangebracht.  Het ingevulde en ondertekende  toestemmingsformulier bewaren we  tenminste twee jaar in onze  administratie. Het toestemmingsformulier bevat medische gegevens en moet vertrouwelijk Als je lijdt aan één van de onderstaande gezondheidsklachten raadt de GGD je af om een piercing te laten aanbrengen.
  • hemofilie
  • diabetes
  • chronische huidziekte
  • contactallergie
  • immuunstoornis
  • hart- en vaatafwijkingen
  • bij het gebruik van antistollingsmiddelen
  • op plaatsen waar je plastische chirurgie of radiotherapie hebt ondergaan
  • op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie op je lichaam voordoen

Het verzorgen van de tatoeage

Een pas aangebrachte tatoeage is vergelijkbaar met een schaafwond. De wond die door het tatoeëren is ontstaan heeft tijd en zorg nodig om te genezen. Met een goede verzorging is de wond na ca. 1 week genezen. Je krijgt van de tatoeëerder mondelinge en schriftelijke instructie mee hoe je de tatoeage moet verzorgen.

Tijdens het aanbrengen van de tatoeage mag je niet onder invloed van alcohol of drugs zijn. Ook indien je zwanger bent, wordt het aanbrengen van een tatoeage afgeraden. Zorg dat je goed uitgerust bent, goed hebt gegeten en breng de tatoeëerder op de hoogte van zaken waarvan je denkt dat deze belangrijk zijn (bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, overgevoeligheidsreacties, onder behandeling zijn van een dermatoloog ect.

Richtlijnen

In Nederland geldt een wet die van toepassing is op het zetten van tatoeages. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hygiënerichtlijnen opgesteld en de tatoeëerders zijn verplicht deze richtlijnen na te leven. De GGD en Voedsel en Waren Autoriteit controleren  of de tatoeagestudio’s zich houden aan de richtlijnen

Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering van de wond of bij pijn,   kom even langs in onze studio of neem  contact op met de huisarts.